co2

                                     

دی اکسید کربن اولین بار توسط شیمیدانی به نام جان وان هلمونت در قرن هفده شرح داده شد. این شیمیدان ، موقع سوزاندن زغال چوب در محفظه بسته‌ای ، متوجه شد که جرم خاکستر بدست آمده ، مقداری کمتر از جرم زغال چوب اولیه می‌باشد. بنابراین به زبان ساده توضیح داد که مقداری زغال چوب در اثر سوختن به جسمی نامرئی یا گاز تبدیل شده است.این گاز دارای وزن مولکولی  44.0095 g/mol وبدون رنگ بوده ؛نقطه جوش 78- درجه سانتی گراد می باشد.

                            دی اكسید كربن و گیاهان :

افزایش دی اکسید کربن در اغلب گیاهان سه کربنه باعث افزایش وزن خشک و عملکرد در گیاه می شود.این در حالی است که هرگز نباید اجازه داد كه غلظت دی اكسید كربن در گلخانه از حد مجاز بالاتر رود. غلظت دی اكسید كربن به اندازة ppm 5000 می تواند موجب سرگیجه انسان شود. میزان بالاتر دی اكسید كربن از آنچه كه توصیه شده میتواند موجب از بین رفتن برگهای پیر خیار و گوجه فرنگی گردد. برگ های بنفشه آفریقایی بسیار سخت و شكننده شده و رنگ خاكستری متمایل به سبزی به خود می گیرند. در این حالت اغلب گلبرگ ها حالت بد شكلی داشته و به طور كامل باز نمی شوند. استفاده بیش از حد و طولانی مدت از دی اكسید كربن (به خصوص در مورد گوجه فرنگی) می تواند منجر به عدم پاسخ گیاه نسبت به تأمین دی اكسید كربن شود. انقطاع در استفاده از دی اكسید كربن برای چند روز می تواند موجب بهبود پاسخ گیاهان شود.

دمای مناسب می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان پاسخ گیاه نسبت به تأمین دی اكسید كربن داشته باشد.قرار گرفتن در دمای مطلوب با اضافه كردن دی اكسید كربن منجر به افزایش رشد در گیاهان می شود. اضافه كردن دی اكسید كربن، رشد گیاهان را در همة موارد به جز در پایین ترین سطوح نور افزایش می دهد. اضافه كردن نور و تأمین دی اكسید كربن (با هم) برای بهبود رشد گیاه بسیار مناسب است.افزایش در مقدار خالص فتوسنتزی بیشتر در گونه های 3 کربنه ( 50% به 100% وقتی تجمع دی اکسید کربن 2 برابر میشود )اتفاق می افتداین نسبت در گونه های 4 کربنی 10% خواهد بود. به عنوان یک نتیجه : افزایش فتوسنتز خالص باعث تولید ماده خشک و عملکرد مناسب می گردد . این افزایش حقیقی به وسیله بالا رفتن دی اکسید کربن انجام می گیرد .

سازمان خواروبار کشاورزی جهانی گزارش نموده است که شواهد نشان می دهد افزایش دی اکسید کربن باعث افزایش بیوماس و عملکرد دانه در گیاهان زراعی خواهد شد.

 

                              دی اكسید كربن در گلخانه

سالهای زیادی است كه به منافع غنی سازی دی اكسید كربن در گلخانه ها، برای افزایش رشد و تولید گیاهان پی برده شده است. دی اكسید كربن یكی از ضروری ترین اجزاء فتوسنتز می باشد.

اختلاف بین نرخ فتوسنتز و تنفس، مبنایی برای میزان انباشتگی ماده خشك در گیاهان می باشد.

در تولید گلخانه ای، هدف همه پرورش دهندگان، افزایش ماده خشك و بهینه سازی اقتصادی محصولات می باشد. دی اكسید كربن با توجه به بهبود رشد گیاهان، باروری محصولات راافزایش می دهد.

کاربرد دی اکسید کربن می تواند جهت موارد زیر کاربرد داشته باشد.
گلدهی قبل از موعد
بازده میوه دهی بالاتر
كاهش جوانه های ناقص در گل ها
بهبود استحكام ساقه گیاه و اندازه گل


بنابراین پرورش دهندگان گل و گیاه باید دی اكسید كربن را به عنوان یك ماده مغذی در نظر بگیرند.

برای اكثر محصولات گلخانه ای، میزان خالص فتوسنتز به واسطه بالا بردن میزان دی اكسید كربن از ppm 340 تا ppm1000 افزایش می یابد. آزمایش های صورت گرفته بر روی بیشتر گیاهان نشان داده است كه با افزایش میزان دی اكسید كربن تا ppm1000 فتوسنتز به اندازة 50% افزایش خواهد یافت. البته برای بعضی از گیاهان اضافه كردن دی اكسید كربن تا ppm 1000 در نوركم، از لحاظ اقتصادی، توصیه نمی شود. برای بعضی دیگر از گیاهان مانند گل لاله ، هیچ پاسخی نسبت به اضافه كردن دی اكسید كربن مشاهده نشده است.

استومتا سلولهای اختصاصی هستند كه به طور عمده در قسمت زیرین برگها و در لایة بیرونی قرار گرفته اند. باز و بسته شدن این سلولها اجازه می دهد كه معاوضه گازها صورت گیرد. تغلیظ 2CO دراطراف برگها، بالا گیری دی اكسید كربن در گیاهان را قویاً تحت تأثیر قرار می دهد. تغلیظ بیشتر 2CO، منجر به بالا گیری بیشتر 2CO در گیاهان می شود. سطح نور، دمای برگها و دمای هوای محیط ، رطوبت نسبی ، تنش آبی ، غنی سازی دی اكسید كربن و میزان اكسیژن موجود در هوا و برگها از جمله فاكتورهای محیطی هستند كه باز و بسته شدن استومتا را كنترل می نمایند.
غلظت دی اكسید كربن موجود در هوای محیط چیزی در حدود ppm340 از لحاظ حجمی می باشد.

همه گیاهان در این شرایط به خوبی رشد می نمایند؛ اما بواسطه بالا رفتن غلظت 2CO تا1000 ppm، نرخ فتوسنتز نیز افزایش خواهد یافت؛ كه در نهایت منجر به افزایش مواد قندی و كربو هیدراتهای قابل دسترس برای رشد گیاهان می شود. هر گونه گیاه سبز در حال رشد در یك گلخانه كاملاً بسته (كه اصلاً تهویه نمی شود و یا اینكه تهویة كمی دارد) غلظت دی اكسید كربن را در طول روز به كمتر از ppm200 كاهش می دهد. كاهش در نرخ فتوسنتز، هنگامی كه غلظت 2CO از ppm 340 به ppm 200 می رسد، برابر است با افزایش آن هنگامی كه غلظت 2CO از ppm 340 به ppm 1300 می رسد. با یك حساب سرانگشتی در می یابیم كه افت سطح دی اكسید كربن به پایین تر از سطح محیط تأثیرات بسیار بیشتری نسبت به افزایش آن به بالاتر از سطح محیط خواهد داشت.

در گلخانه های جدید و به بخصوص در سازه های دو جداره كه نفوذ هوای بیرون كاهش یافته است؛ غلظت دی اكسید كربن در زمانهای بخصوصی از سال به راحتی می تواند به پایینتر از ppm 340 افت نماید. این موضوع تأثیرات منفی قابل توجهی برروی رشد گیاهان خواهد داشت. تهویه مناسب در طول روز می تواند میزان دی اكسید كربن را تا نزدیكی سطح محیطی آن بالا ببرد؛ اما میزان آن هرگز به سطح محیطی ppm340 باز نخواهد گشت. تأمین دی اكسید كربن تنها روش غلبه بر این اختلاف سطح و افزایش غلظت 2CO به بالاتر از ppm 340 است؛ كه برای اكثر محصولات گلخانه ای پر منفعت می باشد. میزان غنی سازی دی اكسید كربن به نوع محصول، شدت نور، دما، تهویه، مرحله رشد گیاه و ملاحظات اقتصادی بستگی دارد. نقطه اشباع دی اكسید كربن در غلظتی حدود 1000 تا ppm 1300 حاصل می شود. غلظت كمتری (800 تا 1000 ppm) برای محصولاتی مانند گوجه فرنگی، خیار، فلفل و كاهو توصیه می شود. افزایش غلظت دی اكسید كربن دوره رشد گیاه را كوتاه می نماید (5 تا10 درصد)، كیفیت و بازده محصول را بهبود می بخشد و همچنین اندازه و ضخامت برگها را افزایش می دهد.

 

امروزه اكثر پرورش دهندگان شرایط محیطی گلخانه را به وسیله حسگرهای متصل به یك كامپیوتر مركزی، برای یكپارچه سازی فاكتورهای محیطی مختلف، كنترل می نمایند. یك كنترل كننده دی اكسید كربن، كه معمولاً یك آنالیزگر گازی مادون قرمز ( IRGA ) می باشد، برای نمایش و كنترل حداقل و حداكثر غلظت دی اكسید كربن در گلخانه مورد استفاده قرار می گیرد. واحد IRGA را می توان به تنهایی یا مثل اكثر موارد در اتصال با یك كامپیوتر كنترل كننده محیط بكار برد. در مورد اخیر، كامپیوتر كنترل كننده محیط برای كنترل میزان دی اكسید كربن در اجماع با سطح نور، مرحله تجدید هوا، و سرعت جریان هوا مورد استفاده قرار می گیرد؛ البته واحد IRGA به یك كالیبراسیون روزمره برای اطمینان از دقت اندازه گیری نیازمند است.
نرخ تأمین دی اكسیدكربن وابسته به پاسخ محصولات و ملاحظات اقتصادی می باشد. در حالت كلی تأمین دی اكسیدكربن به اندازة ppm 1000 در طول روز، هنگامی كه دریچه ها بسته است، توصیه می شود. هنگامی كه دریچه ها به اندازه 10% باز می شوند، می توان تأمین دی اكسیدكربن را قطع یا به مقدار 400 تا ppm 600 كاهش داد. برای به دست آوردن بازده اقتصادی بالاتر می توان غلظت دی اكسیدكربن را با توجه به میزان نور تنظیم نمود. موارد زیر تدابیر توصیه شده برای پروش دهندگان سبزیجات می باشد :
در روزهای آفتابی در حالیكه دریچه هابسته هستند، میزان دی اكسیدكربن را به اندازة 1000 ppm تأمین نمایید.
در روزهای ابری، هنگامی كه میزان نور پایینتر از 40 وات بر مترمربع می باشد، تأمین دی اكسیدكربن را تنها به اندازة ppm 400 در نظر بگیرید.
با این وجود اكثر پرورش دهندگان گل بدون توجه به میزان نور، غلظت دی اكسیدكربن را به طور ثابت در ppm 1000 در نظر می گیرند. كامپیوتر كنترل كنندة محیط را می توان با توجه به میزان نور، برای تنظیم غلظت دی اكسیدكربن برنامه ریزی كرد؛ اما هنگامی كه دریچه ها بیش از 10% باز می شوند و یا با فرارسیدن مرحله دوم از عملیات فن های خروجی، میزان دی اكسیدكربن را باید در مقدار ppm 400 ثابت نمود.
از آنجا كه به هنگام شب هیچ فتوسنتزی رخ نمی دهد، طبیعتاً احتیاجی به تأمین دی اكسید كربن نمی باشد. در واقع تغلیظ دی اكسید كربن در نتیجه تنفس گیاه صورت خواهد گرفت. بنابراین مشاهده غلظت دی اكسیدكربن در حدود 500 تا600ppm  در اوایل صبح نباید غیر عادی به نظر برسد.دی اكسیدكربن در یك گلخانه به وسیله مبادله طبیعی هوا و فتوسنتز كاهش می یابد.

 

                   دی اكسید كربن و انسان:

اثرات دی اکسیدکربن امروزه بر انسان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی که بر روی جوامع کانادایی انجام شده نشان داد: آلودگی هوا به گاز دی اکسید کربن می‌تواند موجب تغییر جنسیت از فرزند پسر به دختر شود، حتی اگر منبع آلودگی از کیلومترها دورتر باشد. همچنین قرارگیری در معرض دی اکسید کربن علاوه بر افزایش احتمال تولد دختر، موجب افزایش میزان ابتلا به سرطان در میان افراد می‌شود. تحقیقاتی که توسط سازمان محیط زیست و سلامت کانادا انجام شد اخیرا گزارش داد كه صحت این پدیده را تایید می کند. این مطالعه نشان داده است که احتمال خطر تا فاصله ی ۲۵ کیلومتری منبع آلودگی وجود دارد.به طور معمول حدود ۵۱ درصد تولدها از جنس پسر و ۴۹ درصد باقی مانده از نوع دختر می‌باشد ولی بر اساس تحقیق انجام شده در مناطق و شهرهایی از کانادا که خانواده‌ها در معرض آلودگی پالایشگاه‌ها و تصفیه خانه‌ها و کارخانه‌های کاغذسازی و ذوب آهن قرار دارند، احتمال تولد فرزند پسر به کمتر از ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

اما دی اکسیدکربن با تاثیراتی که بر گیاهان و انسان می گذارد خود در محیط زیست به گونه ای دیگر عمل می کند به عبارت دیگر ردپای اکولوژیکی انسان(Ecological Footprint) و اثری که ناشی از تولید این گاز توسط انسان در زمین ایجاد می نمایدرا  می توان به طور مفصل و از ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرارداد.خورشید می تابد و زمین را گرم می کند. بخشی از نور هنگام ورود به جو منعکس می شود و باقی آن وارد اتمسفر شده و به زمین می رسد و آن را گرم می کند. زمین که گرم شده، شروع به تابش می کند.زمین مقداری از این انرژی را جذب می کند و باقی آن را منعکس می نماید. در طی این فرآیند طول موج نور تغییر پیدا می کند. بعضی از گازهای موجود در جو زمین، این تابش خروجی را جذب می کنند. این تابش عمدتا در محدوده مادون قرمز است. مولکول گازهای گلخانه ای، بسیار بیشتر از سایر گازها نور مادون قرمز را جذب می کند. جذب انرژی توسط مولکولهای گاز سبب جنبش مولکول و افزایش انرژی آن می شود. وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد، مانند این است که زمین را با یک پتو پوشانده ایم. دمای کل نواحی زمین افزایش می یابد. این پدیده " اثر گلخانه ای " و گازهایی که در آن موثرند، " گازهای گلخانه ای " نامیده می شوند.

اثر گلخانه ای باعث می شود زمین گرم بماند و حیات روی آن ادامه پیدا کند. متان، دی اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن جزو گازهای گلخانه ای هستند. این گازها هم در طبیعت و هم در فرآیندهای صنعتی تولید می شوند. CFC ها دسته دیگری از گازهای گلخانه ای هستند که فقط در صنعت تولید می گردد.
عده ای از دانشمندان معتقدند که اثر گلخانه ای در سالهای اخیر بیشتر شده و زمین در حال گرم شدن است. متان و CFC انرژی بیشتری را به دام می اندازند، اما دی اکسیدکربن مهمترین بخش گازهای گلخانه ای است، زیرا حجم بیشتری از آن در اتمسفر وجود دارد.احتراق سوخت های فسیلی ( زغال سنگ، نفت و گاز ) دلیل اصلی ازدیاد بیش از حد دی اکسیدکربن است.

دمای اتمسفر در نزدیکی سطح زمین، به دلیل پدیده ای به نام اثر گلخانه ای ، بالا میرود. نور مرئی ، که دارای طول موج کوتاه میباشد، از خورشید به سوی زمین آمده و براحتی از میان پشته ای از گازهای گلخانه ای میگذرد . گازهای گلخانه ای عمدتآ از بخار آب ، دی اکسید کربن، متان ، اکسید نیتروژن و ازن تشکیل شده اند. نور پس از برخورد به سطح زمین به شکل اشعه فروسرخ (= مادون قرمز) به سوی فضا بازتابیده میشود اما اینبار نمیتواند بسادگی از میان پشته گازهای گلخانه ای بگذرد. مقداری از اشعه بازتابی به دام افتاده و بسوی زمین برمیگردد و موجب میشود تا متوسط دمای کره زمین در حدود 16 درجه سانتیگراد، که مناسب زندگی جانداران است، باقی بماند.
رشد صنعت ، کشاورزی و حمل ونقل که از زمان انقلاب صنعتی شروع شده است ، موجب افزایش مقدار گازهای گلخانه ای طبیعی گشته و علاوه بر آنها کلروفلوروکربن ها و گازهای دیگر نیز به آنها اضافه شده اند.

بطور کلی پذیرفته شده است که افزایش مقدار گازهای گلخانه ای موجب حبس شدن گرما و افزایش دمای کره زمین میشود و بنابراین پدیده ای که برای زندگی انسانها سودمند است ، به پدیده ای نگران کننده و مضر تبدیل میگردد. در طول قرن بیستم دمای اتمسفر به میزان 6/0 درجه سانتیگراد افزایش داشت و سطح دریاها چند اینچ بالا آمد.

 

برخی نتایج دراز مدت گرم شدن زمین عبارتند از :

آب شدن یخهای قطبی ، که موجب بالا رفتن سطح آب دریاها و غرق شدن نواحی ساحلی میشود
نابودی منابع آب آشامیدنی که از آب شدن برف تولید میشوند.
تغییرات گسترده در کشاورزی به دلیل تغییر آب و هوا .
انقراض گونه های موجودات زنده به دلیل نابودی زیستگاههای طبیعی.
افزایش طوفانهای گرمسیری (tropical storms).
افزایش وقوع بیماریهای ناشی از گرما.
عواملی که در گرمایش زمین سهیم هستند عبارتند از :- سوزاندن زغال سنگ و محصولات نفتی ( منابع دی اکسید کربن ، متان ، اکسید نیتروژن ، ازن) .
- قطع درختان جنگلی که موجب افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر میشود.
- گاز متان ناشی از فضولات حیوانی .
- افزایش تولید گوشت دامها که موجب نابودی چراگاهها ، تولید گاز متان و مصرف سوختهای فسیلی میگردد.

 

تعدادی از کشورهای جهان در سال 1997 در ژاپن پیمان نامه ای تنظیم کردند. طبق این پیمان که به پیمان کیوتو معروف است، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال آینده، میزان گازهای گلخانه ای خود را پنج درصد کاهش دهند. اما ایالات متحده در سال 2001 از این پیمان خارج شد و با اینکه چهار ماه بعد، با توافق 180 کشور، محدودیت های اعمال شده توسط پیمان کیوتو کاهش پیدا کرد، باز هم آمریکا به پیمان نپیوست.اخیرا کشور های صنعتی اعلام کردند تا تولید گازهای گلخانه ای را تا سال 2050 تا 80% کاهش دهند.ایالات متحده امریکا هنوز متعهد به  پیمان کیوتو نمی باشد.

یک موسسه آمریکایی برای نخستین بار جدولی را تنظیم کرده است که میزان تصاعد گاز دی اکسید کربن در اثر تولید الکتریسیته در نیروگاه های سراسر جهان را مشخص می کند.

به گزارش شبكه BBC ، این جدول نشان می دهد که یک چهارم کل دی اکسید کربن جهان در اثر تولید الکتریسیته در آمریکا تولید می شود و پس از آن کشورهای چین، روسیه و هند قرار دارند.

اما وقتی تصاعد گاز دی اکسید کربن به طور سرانه جمعيتي محاسبه می شود، استرالیا در صدر قرار می گیرد. میزان سرانه تولید دی اکسید کربن در استرالیا در اثر تولید برق سالانه ده تن است. این رقم برای آمریکا هشت تن، برای چین دو تن و برای هند کمتر از نیم تن است. یک نیروگاه هزار مگاواتی با سوخت مایع در فرآیند تولید برق به طور متوسط 15 تن گاز دی اکسید کربن در ساعت و حدود 100 کیلو گرم هیدرو کربن نیم سوخته وارد اتمسفر می کند.

سازمان جهاني هواشناسي  WMOاعلام كرد: ميزان تراكم گاز دي‌اكسيد كربن و ديگر گازهاي گلخانه‌اي در هوا، در سال گذشته ميلادي ۲۰۰۸افزايش يافته است.

کمبود آگاهی زیست‌محیطی در بسیاری کشورها به شکلی تهدیدآمیز مبارزه با پیامدهای گرمایش زمین را دشوار کرده است به همین منظور همایش جهانی تغییرات اقلیمی در کپنهاگ  از ۷ دسامبر ۲۰۰۹ آغاز به کار نمود . در کنفرانس اخیر کپنهاگ در دانمارک بیشترین توجه بر سر نحوه عرضه فن آوری های جدید سبز پیشرفته -- مانند باد و نیروی خورشیدی -- به کشورهای در حال توسعه و نیز پیشرفت در توسعه و احیای جنگل ها به ویژه در کشور های افریقایی بوده است زیرا جنگل ها یکی از مهم ترین منابع جذب گاز دی اکسید کربن محسوب می شوند .از طرف دیگر دومین و بزرگترین جنگل ها بعد از جنگل های آریزونای آمریکا در افریقا مورد توجه کنفرانس کپنهاگ می باشد

بسیاری از متخصصین در این همایش بالا بردن توان و ظرفیت علمی کشورهای در حال توسعه را در زمینه های اقلیم شناسی , شهرسازی, اکولوزی و کشاورزی کمکی شایان به بهبود توسعه پایدار و کمک به بهبود تغییر اقلیم می دانند همچنین بر این باورند که اولویت با دادن کمک مالی به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

افزایش غلظت دی اکسید کربن در تغییر اقلیم نقش اساسی داشته که یکی از آثار آن خشکسالی هایی است که در مناطق اروپایی مثل انگلستان و فرانسه در بهار و تابستان اتفاق می افتد. این تغییر اقلیم می تواند باعث تغییر در الگوی آبیاری ؛ مدیریت کود؛تولید محصولات زراعی همچنین موضوعات جدیدی راجهت بررسی بیشتر در زمینه نوع علف های هرز؛ بیماری ها و آفات بوجود می آورد .

 

         فنآورینانو میتواند انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد

 

کاربردهای فن‌آوری‌نانو در زمینه‌هایی از قبیل افزودنی‌های سوخت، پیل‌های خورشیدی )فتوولتائیک)، اقتصاد هیدروژنی و ذخیره الکتریسیته می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ا‌یی می شود.

 

                                     افزودنیهای سوخت

افزودنی‌های نانوذره‌یی نشان داده‌اند که می‌توانند بازده سوخت موتورهای دیزلی را تا تقریباً ‌٥ درصد افزایش دهند، در نتیجه انتشار CO2 در انگلستان دو تا سه میلیون تن در سال کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند فوراً در نیروگاه‌های دیزلی انگلستان محقق شود. هر چند ابتدا باید نگرانی‌ها مرتبط با سلامتی ناشی از تماس با نانوذرات آزاد در گازهای خروجی دیزلی، رفع شود. توصیه‌هایی که در این زمینه شده است، شامل تست‌های سمیت‌شناسی جامع و تست‌های عملکرد مستقلِ کمک‌کننده برای نشان داده سود محیطی آن می‌باشند.

 

                     پیلهای خورشیدی

قیمت بالای پیل‌های خورشیدی مانع استفاده از آنها برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر می‌شود. فناوری‌نانو می‌تواند باعث کاهش قابل توجه هزینه تولید پیل‌های خورشیدی شود. اگر یک شبکه تولید برق از انرژی خورشیدی، بتواند ‌١درصد کل نیازهای برق را تولید کند،‌انتشار گاز گلخانه‌یی CO2 مثلاً در انگلستان سالانه تقریباً ‌٥/١ تن کاهش می‌یابد.

 

                        اقتصاد هیدروژنی

وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت هیدروژنی می‌توانند انتشار همة آلاینده‌های مضر از وسایل نقلیه را حذف کنند.به گزارش ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد مبتنی بر هیدروژن، ذخیره هیدروژن می‌باشد که فن‌آوری ‌نانو می‌تواند کمک زیادی برای رفع این مشکل بکند. نانوساختارهایی از قبیل نانولوله‌های کربنی، فولرین‌ها و غیره، توان بالقوه‌ای در ذخیره‌سازی هیدروژن دارند. همچنین فن‌آوری‌نانو در پیل سوختی که در آن انرژی ناشی از سوخت هیدروژن تبدیل به برق می‌شود، کاربرد دارد؛ مثلاً نانوکاتالیست‌ها می‌توانند عملکرد آنها را بهبود دهند. اگر هیدروژن به عنوان منبع انرژی استفاده شود، انتشار گاز گلخانه‌یی CO2 که در انگلستان سالانه ‌١٣٢ میلیون تن است به طور کامل حذف می‌شود.

 

                     باتریها و ابرخازنها

پیشرفت‌های اخیر در فن‌آوری باتری استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را عملی‌تر کرده است. هنوز مشکل در این زمینه، زمان شارژ می‌باشد. فن‌آوری‌نانو می‌تواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند به طور که وسایل نقلیه بتوانند کمتر از ‌١٠ دقیقه شارژ شوند، که این زمان با زمان سوخت‌گیری ماشین‌های کنونی قابل مقایسه است. همچنین فن‌آوری‌نانو می‌تواند باعث افزایش ذخیره بار در باتری‌ها و بهبود عمر آنها شود. استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی به کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 منجر می‌شود.

 

 

 

+ نوشته شده توسط دکـتر پورنگ کسرایی در شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 20:2 |